Pagwawaksi

  • Pagwawaksi   Pagbibigay-kahulugan at Mga Kahulugan Interpretasyon Ang mga salita na kung saan ang paunang titik ay malaki ang titik ay may mga kahulugan na tinukoy sa ilalim ng mga sumusunod na kundisyon. Ang mga sumusunod na kahulugan ay magkakaroon ng parehong kahulugan anuman ang mga ito ay lilitaw sa isahan o sa plural. Mga kahulugan Para sa mga layunin ng Disclaimer na ito: Ang Kumpanya (tinukoy bilang alinman sa "ang Kumpanya", "Kami", "Kami" o "Aming" sa Pagwawaksi na ito) ay tumutukoy sa Wakandadate. Ang serbisyo ay tumutukoy sa Website. Ibig mong sabihin ang indibidwal na nag-a-access sa Serbisyo, o ang kumpanya, o iba pang ligal na entity sa ngalan ng kung saan ang naturang indibidwal ay nag-a-access o gumagamit ng Serbisyo, na naaangkop. Ang website ay tumutukoy sa We9ja, naa-access mula sa http://we9ja.com Pagwawaksi Ang impormasyong nilalaman sa Serbisyo ay para sa mga pangkalahatang layunin lamang ng impormasyon. Hindi pinapalagay ng Kumpanya ang responsibilidad para sa mga pagkakamali o pagkukulang sa mga nilalaman ng Serbisyo. Sa anumang kaganapan ay hindi mananagot ang Kumpanya para sa anumang espesyal, direkta, hindi direkta, kinahinatnan, o hindi sinasadyang pinsala o anumang pinsala o kung anupaman, maging sa isang aksyon ng kontrata, kapabayaan o iba pang pagpapahirap, na nagmula sa o na may kaugnayan sa paggamit ng Serbisyo o ang nilalaman ng Serbisyo. Ang Kumpanya ay may karapatang gumawa ng mga karagdagan, pagtanggal, o pagbabago sa mga nilalaman sa Serbisyo anumang oras nang walang paunang abiso. Ang Disclaimer na ito ay nilikha sa tulong ng Generator ng Disclaimer. Hindi ginagarantiyahan ng Kumpanya na ang Serbisyo ay walang mga virus o iba pang nakakapinsalang sangkap. Panlabas na Pag-disclaim ng Pag-link Maaaring maglaman ang Serbisyo ng mga link sa mga panlabas na website na hindi ibinigay o pinapanatili ng o sa anumang paraan na kaakibat ng Kumpanya. Mangyaring tandaan na hindi ginagarantiyahan ng Kumpanya ang kawastuhan, kaugnayan, pagiging maagap, o pagkakumpleto ng anumang impormasyon sa mga panlabas na website. Mga Pagkakamali at Pagtanggal sa Pagkuha Ang impormasyong ibinigay ng Serbisyo ay para sa pangkalahatang patnubay sa mga bagay na interesado lamang. Kahit na ang Kumpanya ay nag-iingat ng bawat pag-iingat upang masiguro na ang nilalaman ng Serbisyo ay pareho at tumpak, maaaring mangyari ang mga pagkakamali. Dagdag pa, na binibigyan ng pagbabago ng likas na batas ng mga batas, alituntunin at regulasyon, maaaring may mga pagkaantala, pagkukulang o pagkakamali sa impormasyong nilalaman sa Serbisyo. Ang Kumpanya ay hindi mananagot para sa anumang mga pagkakamali o pagkukulang, o para sa mga resulta na nakuha mula sa paggamit ng impormasyong ito. Makatarungang Paggamit ng Pagwawaksi Maaaring gumamit ang Kumpanya ng materyal na may copyright na hindi palaging partikular na pinahintulutan ng may-ari ng copyright. Ginagawa ng Kumpanya ang naturang materyal na magagamit para sa pagpuna, puna, pag-uulat ng balita, pagtuturo, iskolar, o pananaliksik. Naniniwala ang Kumpanya na ito ay bumubuo ng isang "patas na paggamit" ng anumang naturang copyrighted na materyal tulad ng itinadhana sa seksyon 107 ng batas ng Copyright ng Estados Unidos. Kung nais mong gumamit ng copyrighted na materyal mula sa Serbisyo para sa iyong sariling mga layunin na higit sa patas na paggamit, Dapat kang kumuha ng pahintulot mula sa may-ari ng copyright. Mga Pananaw na Ipinahayag na Pagwawaksi Ang Serbisyo ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na alin sa mga may-akda at hindi kinakailangang sumasalamin sa opisyal na patakaran o posisyon ng anumang iba pang may-akda, ahensya, samahan, employer o kumpanya, kasama ang Kumpanya. Ang mga komentong nai-publish ng mga gumagamit ay ang kanilang tanging responsibilidad at ang mga gumagamit ay kukuha ng buong responsibilidad, pananagutan at sisihin para sa anumang libelo o paglilitis na nagreresulta mula sa isang bagay na nakasulat sa o bilang isang direktang resulta ng isang bagay na nakasulat sa isang komento. Ang Kumpanya ay hindi mananagot para sa anumang komentong nai-publish ng mga gumagamit at nakalaan sa karapatang tanggalin ang anumang komento para sa anumang kadahilanan. Walang Disclaimer ng Responsibilidad Ang impormasyon sa Serbisyo ay ibinibigay sa pag-unawa na ang Kumpanya ay hindi dito nakikibahagi sa pagbibigay ng ligal, accounting, buwis, o iba pang mga propesyonal na payo at serbisyo. Tulad ng naturan, hindi ito dapat gamitin bilang isang kapalit para sa konsulta sa propesyonal na accounting, buwis, ligal o iba pang karampatang tagapayo. Sa anumang kaganapan ay hindi mananagot ang Kumpanya o ang mga tagapagtustos nito para sa anumang espesyal, hindi sinasadya, hindi direkta, o kadahilanang pinsala na anuman ang magmula sa o na may kaugnayan sa iyong pag-access o paggamit o kawalan ng kakayahang mag-access o gumamit ng Serbisyo. "Paggamit sa Iyong Sariling Panganib" Pagwawaksi Ang lahat ng impormasyon sa Serbisyo ay ibinibigay "tulad nito", na walang garantiya ng pagkakumpleto, kawastuhan, pagiging maagap o ng mga resulta na nakuha mula sa paggamit ng impormasyong ito, at walang warranty ng anumang uri, ipahayag o ipinahiwatig, kasama, ngunit hindi limitado sa mga garantiya ng pagganap, kakayahang mangangalakal at fitness para sa isang partikular na layunin. Ang Kumpanya ay hindi mananagot sa Iyo o sa sinumang iba pa para sa anumang desisyon na ginawa o pagkilos na ginawa batay sa impormasyong ibinigay ng Serbisyo o para sa anumang kadahilanan, espesyal o katulad na pinsala, kahit na pinayuhan ng posibilidad ng naturang mga pinsala. Makipag-ugnayan sa amin Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Disclaimer na ito, Maaari kang makipag-ugnay sa Amin: Sa pamamagitan ng pagbisita sa pahinang ito sa aming website: http://we9ja.com/disclaimer