Mga Tuntunin at Kundisyon

  • Mga Tuntunin at Kundisyon   Ang mga salita na kung saan ang paunang titik ay malaki ang titik ay may mga kahulugan na tinukoy sa ilalim ng mga sumusunod na kundisyon. Ang mga sumusunod na kahulugan ay magkakaroon ng parehong kahulugan anuman ang mga ito ay lilitaw sa isahan o sa plural. Mga kahulugan Para sa mga layunin ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito: Ang kaakibat ay nangangahulugang isang entity na kumokontrol, kinokontrol ng o nasa ilalim ng karaniwang kontrol sa isang partido, kung saan ang "control" ay nangangahulugang pagmamay-ari ng 50% o higit pa sa pagbabahagi, interes ng equity o iba pang mga security na may karapatang bumoto para sa halalan ng mga director o iba pang awtoridad sa pamamahala . Ang bansa ay tumutukoy sa: Nigeria Ang Kumpanya (tinukoy bilang alinman sa "ang Kumpanya", "Kami", "Kami" o "Aming" sa Kasunduang ito) ay tumutukoy sa We9ja. Ang ibig sabihin ng aparato ay anumang aparato na maaaring ma-access ang Serbisyo tulad ng isang computer, isang cellphone o isang digital tablet. Ang serbisyo ay tumutukoy sa Website. Ang Mga Tuntunin at Kundisyon (tinukoy din bilang "Mga Tuntunin") ay nangangahulugang ang Mga Tuntunin at Kundisyon na bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan Mo at ng Kumpanya tungkol sa paggamit ng Serbisyo. Ang kasunduan sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay nilikha sa tulong ng Tagabuo ng Mga Tuntunin at Kundisyon. Ang pangatlong partido na Serbisyo ng Social Media ay nangangahulugang anumang mga serbisyo o nilalaman (kasama ang data, impormasyon, mga produkto o serbisyo) na ibinigay ng isang third-party na maaaring ipakita, isama o ginawang magagamit ng Serbisyo. Ang website ay tumutukoy sa We9ja, naa-access mula https://we9ja.com/ Ibig mong sabihin ang indibidwal na pag-access o paggamit ng Serbisyo, o ang kumpanya, o iba pang ligal na entity sa ngalan ng kung saan ang naturang indibidwal ay nag-a-access o gumagamit ng Serbisyo, na naaangkop. Pagkilala Ito ang Mga Tuntunin at Kundisyon na namamahala sa paggamit ng Serbisyo na ito at ang kasunduang nagpapatakbo sa pagitan Mo at ng Kumpanya. Itinatakda ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ang mga karapatan at obligasyon ng lahat ng mga gumagamit tungkol sa paggamit ng Serbisyo. Ang iyong pag-access sa at paggamit ng Serbisyo ay nakakondisyon sa iyong pagtanggap at pagsunod sa mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Nalalapat ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito sa lahat ng mga bisita, gumagamit at iba pa na nag-a-access o gumagamit ng Serbisyo. Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit ng Serbisyo Sumasang-ayon ka na masasaklaw ng mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Kung Hindi ka sumasang-ayon sa anumang bahagi ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito maaaring hindi mo ma-access ang Serbisyo. Kinakatawan mo na ikaw ay lampas sa edad na 18. Hindi pinapayagan ng Kumpanya ang mga wala pang 18 taong gulang na gamitin ang Serbisyo. Ang iyong pag-access sa at paggamit ng Serbisyo ay nakakundisyon din sa iyong pagtanggap at pagsunod sa Patakaran sa Privacy ng Kumpanya. Inilalarawan ng aming Patakaran sa Pagkapribado Ang aming mga patakaran at pamamaraan sa pagkolekta, paggamit at pagbubunyag ng Iyong personal na impormasyon kapag ginamit mo ang Application o ang Website at sasabihin sa Iyo tungkol sa Iyong mga karapatan sa privacy at kung paano ka pinoprotektahan ng batas. Mangyaring basahin nang mabuti ang aming Patakaran sa Privacy bago gamitin ang Aming Serbisyo. Mga Link sa Iba Pang Mga Website Maaaring maglaman ang aming Serbisyo ng mga link sa mga web site ng third-party o mga serbisyo na hindi pagmamay-ari o kinokontrol ng Kumpanya. Ang Company ay walang kontrol sa, at hindi ipinapalagay responsibilidad para sa, ang nilalaman, mga patakaran sa privacy, o kasanayan ng anumang mga web site o serbisyo ng third party. Dagdag mong kinikilala at sinasang-ayunan na ang Kumpanya ay hindi mananagot o mananagot, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o sinasabing sanhi ng o kaugnay sa paggamit ng o pag-asa sa anumang naturang nilalaman, kalakal o serbisyo na magagamit sa o sa pamamagitan ng anumang naturang mga web site o serbisyo. Masidhi naming pinapayuhan ka na basahin ang mga tuntunin at kundisyon at mga patakaran sa privacy ng anumang mga web site o serbisyo ng third-party na iyong binibisita. Pagwawakas Maaari naming wakasan o suspindihin kaagad ang iyong pag-access, nang walang paunang abiso o pananagutan, para sa anumang kadahilanan, kasama na nang walang limitasyon kung lalabagin mo ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Sa pagwawakas, ang Iyong karapatang gamitin ang Serbisyo ay titigil kaagad. Limitasyon ng Pananagutan Sa kabila ng anumang mga pinsala na maaring magkaroon ka, ang buong pananagutan ng Kumpanya at alinman sa mga tagatustos nito sa ilalim ng anumang pagkakaloob ng Mga Tuntunin na ito at ang Iyong eksklusibong lunas para sa lahat ng nabanggit ay malilimitahan sa halagang talagang binayaran Mo sa pamamagitan ng Serbisyo o 100 USD kung Wala kang nabiling anumang bagay sa pamamagitan ng Serbisyo. Sa maximum na lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, sa anumang kaganapan ay hindi mananagot ang Kumpanya o ang mga tagapagtustos nito para sa anumang mga espesyal, hindi sinasadya, hindi direkta, o kadahilanang pinsalang alinman (kasama, ngunit hindi limitado sa, mga pinsala para sa pagkawala ng kita, pagkawala ng data o iba pang impormasyon, para sa pagkagambala sa negosyo, para sa personal na pinsala, pagkawala ng privacy na nagmula sa o sa anumang paraan na nauugnay sa paggamit ng o kawalan ng kakayahang magamit ang Serbisyo, software ng third-party at / o hardware ng third-party na ginamit sa Serbisyo, o kung hindi man na may kaugnayan sa anumang pagkakaloob ng Mga Tuntunin na ito), kahit na ang Kumpanya o anumang tagapagtustos ay pinayuhan ng posibilidad ng mga naturang pinsala at kahit na ang lunas ay nabigo sa mahahalagang layunin nito. Ang ilang mga estado ay hindi pinapayagan ang pagbubukod ng mga ipinahiwatig na garantiya o limitasyon ng pananagutan para sa hindi sinasadya o magkakasunod na mga pinsala, na nangangahulugang